Söndag


Lördagen


Fredagen


På balkongen


Torsdag


Tisdag


Måndag


Noll respekt


Blommor i pyramiden


Blommor


Fredag


Kristi himmelsfärdsdag


God morgon


Första arbetsdagen


Vårfrilla


Söndagen


Lördagen


Omskolade


Morgonbök


God morgon lördag!


Tavlorna


Tacopaj + Pontiac = Bra kväll


ElinsDagbok.se


Nytt jobb på måndag


L i t e M e r M a x B i l d e r


T o r s d a g


5 D a g a r K v a r


...


M å n d a g


M a x E n s a m H e m m a


F r ö n - v.4


F i l m j ö l k s b r ö d


Ä p p e l m u f f i n s


L ö r d a g


P å k o m m e n


D r ö m m e r


T o r s d a g


O n s d a g


H j ä l p I K ö k e t


F r u k o s t S ä l l s k a p


N y t t F r å n Å h l é n s


P r o m m i s


T i s d a g


B o l l !


F r ö n - v.3


S ö n d a g


L ö r d a g e n


F r e d a g


S i s t a A p r i l

Arkiv

2 0 1 3
Jan x Feb x Mar x Apr x Maj x Jun
Jul x Aug x Sep x Okt x Nov x Dec

2 0 1 4
Jan x Feb x Mar x Apr x Maj x Jun
Jul x Aug x Sep x Okt x Nov x Dec

2 0 1 5
Jan x Feb x Mar x Apr x Maj x Jun
Jul x Aug x Sep x Okt x Nov x Dec


2 0 1 6
Jan x Feb x Mar x Apr x Maj x Jun
Jul x Aug x Sep x Okt x Nov x Dec

2 0 1 7
Jan x Feb x Mar x Apr x Maj x Jun
Jul x Aug x Sep x Okt x Nov x Dec

2 0 1 8
Jan x Feb x Mar x Apr x Maj x Jun
Jul x Aug x Sep x Okt x Nov x Dec


2 0 1 9
Jan x Feb x Mar x Apr x Maj x Jun
Jul x Aug x Sep x Okt x Nov x Dec

2 0 2 0
Jan x Feb x Mar x Apr x Maj x Jun
Jul x Aug x Sep x Okt x Nov x Dec

2 0 2 1
Jan x Feb x Mar x Apr x Maj x Jun
Jul x Aug x Sep x Okt x Nov x Dec


2 0 2 2
Jan x Feb x Mar x Apr x Maj x Jun
Jul x Aug x Sep x Okt x Nov x Dec


Instagram: e.henriksson21
Zigge's Insta: bc_zigge